Kontakti

Gracac.info

 

Uz prometnicu Jablanica - Prozor, 9 km od Prozora, nalazi se naselje koje se danas naziva Gračanica, iako nekoliko kuća pripada selu Volujak smještenom na ušću rijeke Volujače u Ramu. Gračanica je novije naselje u kojem su tridesetih godina dvadesetog stoljeća bile svega čeiri kuće od kojih je u jednoj bila putareva obitelj, a jedna je bila kavana.

 

 

Danas na Gračanici živi 48 stanovnika u 10 obitelji. Od toga je dvoje dijece predškolskoga uzrasta,petero su osmoškolci, sedmero srednjoškolci, i dva studenta. Trinaest radnika radi u na području općine, a pet ih je u Hrvatskoj. Na Gračanici postoji četverogodišnja osnovna škola od prije rata.