Kontakti

Gracac.info

 

Selo je smješteno ispod brda Majan. Ispod kuća je dolac Vrto.Ispod sela je rijeka Tošćanica. Voda za piće bila je česma ispred kuće Šimunovića. Groblje je na Vrtlu iznad sela. njive su oko sela. Hudusko se spominje 1711. godine. Selo se dijelilo na dvije grupe obitelji, Biloše i Šimunoviće. Selo je dobilo ime po neobičnom događaju, naime riječ je o ubijenom čovjeku kojeg su dvanaest godina prebacivali iz jednog huduta u drugi. Kasnije ih je uhvatila policija  koja je tražila od njih 700 groša. Budući da nisu imali platiti zatvorili su ih. Kasnije je došao beg Repovac i platio njhovu kaznu i izvukao ih iz zatvora.tada je postavljena granica hudut begovu posjedu i po tome je mjesto, kasnije naselje, prozvano Hudutsko.