Kontakti

Gracac.info

 

Folklor u župi Gračac i nema neku dugu tradiciju. Svoje susrete su počeli održavati zadnjih 5 - 6 godina. folklor većinom čine mještani župe Gračac. Pjesme i igre ovoj župi ne fali, samo skromnost ovi ljudi tu pjesmu i igru je u sebi duboko potisnula. Dugo je trebalo da se ponovo probudi i oživi samu župu Gračac. Folkloraši župe Gračac bilježe mnoge nastupe. Prvo su to bili nastupi u susjednim selima povodom proslava patrona župe, kasnije svoje nastupe bilježe i šire a to je u Zagrebu. Taj nastup je učinio mnogo, odnosno da se glas tako male župe čuje u tako velikom gradu.

 

Prema Imeniku klera i župa crkvene pokrajine u Bosni i Hercegovini za godinu 1885., u župi Trišćani po selima je bio ovaj broj stanovnika: Triešćani 80, Ustirama 127, Udutsko 73, Slatina 58, Mehopotočje 108, Gorica 74. U Heljdovima je bilo 15 stanovnika, a na Kućanima 103. Ova su dva sela tada pripadla župi Solakova Kula. Terirorijalne granice današnje župe Gračac odredio je 1935. godine Vrhbosanski nadbiskupski ordinarijata, a one su: Istočno od stanice Rame kotarskom međom na sjever, sjeveroistok i opet na sjever do Urinaravni; odatle na jugozapad dolinom na Tošćanicu i njome na sjever zapadno od Grevića do kotarske međe pa njome do Volujčice (Banjalučica) i tim potokom do utoka u Ramu, Ramom do utoka potoka što dolazi s Duga, preko Rame kosom, pa putem istočno od Škrobućana i Ričica, a onda na jugozapad kosom Blačine preko Ključa i Oglavnice na Vriskalo i na kotarsku među i međom do na ramski most i preko stanice Rame do zaokreta kotarske međe na sjever. Župu Gračac tvore slijedeća naselja: Gračac, Gorica, Garešnica, Kućani, Meopotočje, Slatina, Škrobućani, Tošćanica, Triješćani, Udutsko, Ustirama i Vladići.


Župa Gračac osnovana je 1837. godine odvajanjem od župe Rama - Šćit. Najprije je to samostalna kapelanija Triješćani (kasnije Trišćani) koja u svemu funkcionira kao župa čije su matice do danas sačuvane. Župom je proglašena 1858. godine. Prva župna kuća sagrađena je 1836. godine u Trišćanima. Kuća je 1855. prilagođena i za funkciju kapele, zbog čega se i danas naselje uz kuću zove Kapela. Nedjeljna misa se slavila pod kestenom kod kapele gdje se okupljao narod iz sela današnjih župa Gračac i Doljani