Kontakti

Gracac.info

 

Gračac je naselje nastalo krajem devetnaestoga stoljeća. Počinje se formirati najprije uz ušće Trišćanskog pooka u rijeku Ramu, odnosno u Jablaničko jezero, a kasnije se širi uzvodno sve do današnjeg naselja Trišćani.

Najprije je sagrađena crkva 1893.godine i župna kuća, a poslije započinju nicati obiteljske kuće u vrlo tijesnom prostoru oko potoka. Crkva i prometnica Jablanica - Prozor i dalje prema Zagrebu, bili su temelj budućrg središta župe i naselja Gračac.

 

 

Njive, pašnjaci, šume i druge parcele na Gračacu i okolici vode se pod ovim imenima: Banj brdo, Bililo, Deseci, Donji vilovac, Dugendža, Glavičica, Gnjile, Gornja ravnica, Gornje selišće, Gornji vilovac, Grepca, Jandurina, Jaričveka, Jasenje, Konopišće, Konji Kopčić, Kosa, Krč, Krčine, Kruščica, Lučica, Lužac, Metiljka, Meugrm, Njiva, Općina, Orašak, Paprikuša, Povala, Povoz, Rasnik, Ravnca, Redžikovna, Rnjevna, Rova, Selišće, Stanište, Sramotnica, Strana, Strmole,Suha glavica, Šimna lučica, Špilja, Štrapac, Šulovac, Trišnik, Vlovac, Vodopolje, Vratolom, Vrtača, Vrlić, Zagrudnica, Zanoga, Zaskok. Iznad Gračaca se nalazi lokalitet Gradina. Danas na Gračacu živi 217stanovnika. od toga je 40 hrvatskih obitelji sa 169 stanovnika i 12 bošnjačkih obitelji sa 48 stanovnika.

Na Gračacu je župna crkva, župni ured, osmogodišnja škola sa 105 učenika, pošta, maični ured, ambulanta, tvornica Dekorativa ( u likvidaciji), dvije prodavnice mješovite robe i  pet gostionica.